Inlichtingen over de school

naam Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs
adres Louiza-Marialei 5
2018 ANTWERPEN
telefoon 03-233.96.16
fax 03-234.12.47
e-mail de.dames@idco.org
website http://www.idco.org
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur IGNATIAANSE SCHOLEN ANTWERPEN
directeur Nele De Witte
CLB Vrij CLB De Wissel Antwerpen
Scholengemeenschap SGKSO Onze-Lieve-Vrouw-van-Antwerpen
instellingsnummer 28878
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Lange Nieuwstraat 94 , 2000 ANTWERPEN
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen
2. Louiza-Marialei 5 , 2018 ANTWERPEN
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Grieks-Latijn
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wiskunde - 1
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2