Inlichtingen over de school

naam Sint-Claracollege
adres Kloosterbaan 5
2370 ARENDONK
telefoon 014-67.85.72
e-mail info@sintclara.eu
website http://www.sintclara.eu
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KOBArT
directeur G. Wens
CLB Vrij CLB Kempen
Scholengemeenschap SGKSO Arendonk - Beerse - Turnhout
instellingsnummer 29454
verslagen schooljaar 2019-2020:
- paritair college opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Kloosterbaan 5 , 2370 ARENDONK
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2de leerjaar Handel
beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor en verkoop - Verzorging-voeding
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Mechanica-elektriciteit
2de leerjaar Moderne wetenschappen
beroepsvoorbereidend leerjaar Nijverheid
2de leerjaar Sociale en technische vorming
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1
Latijn-wiskunde - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Kantoor 1-2 1-2
Mechanica-elektriciteit
Basismechanica 1-2 -
Lassen-constructie - 1-2
Personenzorg
Verzorging - 1-2
Verzorging-voeding 1-2 -
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Handel 1-2 1-2
Mechanica-elektriciteit
Elektrische installatietechnieken - 1-2
Elektrotechnieken 1-2 -
Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen 1-2 1-2