Inlichtingen over de school

naam Sint-Jozefsinstituut
adres Lucien Hendrickxlei 2_B
2150 BORSBEEK
telefoon 03-321.53.51
fax 03-366.12.80
e-mail info@sji-borsbeek.be
website http://www.sji-borsbeek.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KOBA ZuidkAnt
directeur Lieve Blommaerts
CLB Vrij CLB 2 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap SGKSOVZW KORBEM
instellingsnummer 29793
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Lucien Hendrickxlei 2_B , 2150 BORSBEEK
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
beroepsvoorbereidend leerjaar Mode - Verzorging-voeding
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de leerjaar Sociale en technische vorming
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 2 -
Economie-moderne talen - 1
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Personenzorg
Kinderzorg - 3
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige - 3
Verzorging - 1-2
Verzorging-voeding 1-2 -
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Personenzorg
Gezondheids- en welzijnswetenschappen - 1-2
Sociale en technische wetenschappen 1-2 1-2