Inlichtingen over de school

naam Sint-Jozefinstituut ASO
adres Hofstraat 56
2910 ESSEN
telefoon 03-667.22.88
e-mail directie@stjozefasoessen.be
website http://www.stjozefasoessen.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KOBA Noorderkempen
directeur Nancy Lenaert
CLB Vrij CLB Voor- en Noorderkempen
Scholengemeenschap SGKSO Noorderkempen
instellingsnummer 30049
verslagen schooljaar 2011-2012:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Hofstraat 56 , 2910 ESSEN
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2