Inlichtingen over de school

naam Sint-Gummaruscollege
adres Kanunnik Davidlaan 10
2500 LIER
telefoon 03-489.24.56
e-mail directie@sgclier.be
website http://www.sgclier.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KOBA De Nete
directeur Geert Hellemans
CLB Vrij CLB 2 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap SGKSO J.B. David Lier
instellingsnummer 30585
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Kanunnik Davidlaan 10 , 2500 LIER
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Grieks-Latijn
2de leerjaar Handel
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Grieks-Latijn 1-2 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wiskunde - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Boekhouden-informatica - 1-2
Handel 1-2 1-2