Inlichtingen over de school

naam Kardinaal van Roey-Instituut ASO
adres Mgr. Donchelei 7
2290 VORSELAAR
telefoon 014-50.93.11
fax 014-50.93.08
e-mail kvri@kvri.be
website
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW OZCS Zuid-Kempen
directeur Birgit Mylle
CLB Vrij CLB 1 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap SGKSO Vorselaar-Nijlen
instellingsnummer 31583
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (so)
schooljaar 2012-2013:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Mgr. Donchelei 7 , 2290 VORSELAAR
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Grieks-Latijn 1-2 2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Chemie
Chemie - 1-2
Farmaceutisch-technisch assistent - 1-2
Techniek-wetenschappen 1-2 1-2