Inlichtingen over de school

naam Sint-Jan Berchmanscollege
adres Kasteellaan 18
2390 WESTMALLE
telefoon 03-312.98.98
e-mail college@sjbmalle.be
website http://www.sjbmalle.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KOBA Voorkempen
directeur Eric Van Huffelen
CLB Vrij CLB 1 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap SGKSO Malle - Zandhoven
instellingsnummer 31674
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (so)
schooljaar 2013-2014:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2012-2013:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Kasteellaan 18 , 2390 WESTMALLE
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Grieks-Latijn
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Grieks 1-2 -
Grieks-Latijn 1-2 1-2
Grieks-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Moderne talen-wiskunde - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2