Inlichtingen over de school

naam Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls
adres Bonekruidlaan 88
1020 LAKEN
telefoon 02-266.11.00
fax 02-266.11.18
e-mail sec.karelbuls@brucity.education
website http://www.karelbuls.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Stad Brussel - Dep. Openbaar Onderwijs
directeur Valerie Depeet
CLB CLB N-Brussel
Scholengemeenschap SG De Zenne
instellingsnummer 32177
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Bonekruidlaan 88 , 1020 LAKEN
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de leerjaar Techniek-wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Chemie
Techniek-wetenschappen 1-2 1-2
2. Groot Eiland 39 , 1000 BRUSSEL
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen