Inlichtingen over de school

naam Het College
adres Mechelsestraat 7
1800 VILVOORDE
telefoon 02-257.10.40
e-mail info.college@kov.be
website http://www.kov.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Katholiek Onderwijs Vilvoorde-K.O.V.
directeur Sofie Maes
CLB Vrij CLB Noordwest- Brabant
Scholengemeenschap SGKSO Vilvoorde
instellingsnummer 33704
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Mechelsestraat 7 , 1800 VILVOORDE
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Grieks-Latijn 1-2 1-2
Grieks-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
Sport
Wetenschappen-topsport 1-2 1-2
Wiskunde-topsport - 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Sport
Topsport 1-2 1-2