Inlichtingen over de school

naam Sint-Jozef Sint-Pieter
adres Weststraat 86
8370 BLANKENBERGE
telefoon 050-41.79.91
e-mail info@sjsp.be
website http://www.sjsp.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine
directeur Fransien Vandermeersch
CLB Vrij CLB De Havens
Scholengemeenschap SGKSO Oostkust
instellingsnummer 34041
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (so)
schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Weststraat 86 , 8370 BLANKENBERGE
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2