Inlichtingen over de school

naam Sint-Godelievecollege
adres St-Jans-Gasthuisstraat 20
8470 GISTEL
telefoon 059-27.08.80
fax 059-27.08.88
e-mail info@sigo.be
website http://www.sigo.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Katholiek Onderwijs Hinterland
directeur Ilse Bouchez
CLB Vrij CLB De Havens
Scholengemeenschap SG Ichthus
instellingsnummer 34389
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. St-Jans-Gasthuisstraat 20 , 8470 GISTEL
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de leerjaar Sociale en technische vorming
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen 1-2 1-2