Inlichtingen over de school

naam Prizma - Campus College
adres Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53
8870 IZEGEM
telefoon 051-33.59.33
fax 051-31.72.89
e-mail campus.college@prizma.be
website http://www.prizma.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Prizma
directeur Ann Manhaeve
CLB Vrij CLB Izegem
Scholengemeenschap SGKSO Prizma
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (so)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (so)
instellingsnummer 34579

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53 , 8870 IZEGEM
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2