Inlichtingen over de school

naam VABI
adres Zuidstraat 27
8800 ROESELARE
telefoon 051-26.47.14
fax 051-26.47.27
e-mail vabi@sint-michiel.be
website http://www.vabi.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Scholengroep Sint-Michiel
directeur Bart Vandenberghe
CLB Vrij CLB Trikant
Scholengemeenschap SGKSO Sint-Michiel
instellingsnummer 35378
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Zuidstraat 27 , 8800 ROESELARE
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
Onthaaljaar
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2de leerjaar Agro- en biotechnieken
beroepsvoorbereidend leerjaar Land- en tuinbouw
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Land- en tuinbouw
Dierenzorg - 1-2
Gespecialiseerde dierenverzorging - 3
Landbouw - 1-2
Plant, dier en milieu 1-2 -
Tuinaanleg en -onderhoud - 3
Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal - 3
Tuinbouw en groenvoorziening - 1-2
Veehouderij en landbouwteelten - 3
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Land- en tuinbouw
Agro- en groenbeheer - Se-n-Se
Biotechnische wetenschappen 1-2 1-2
Dier- & landbouwtechnische wetenschappen - 1-2
Plant-, dier- en milieutechnieken 1-2 -
Planttechnische wetenschappen - 1-2
2. Wagenstraat 40 , 8800 ROESELARE
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Land- en tuinbouw
Dier- & landbouwtechnische wetenschappen - 1-2