Inlichtingen over de school

naam Handelsinstituut Regina Pacis
adres Patersdreef 5
8700 TIELT
telefoon 051-40.40.17
fax 051-40.77.80
e-mail hrp@molenland.be
website http://www.hrp-tielt.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur K.S.O.-Tielt-Ruiselede
directeur Carine Van Damme
CLB Vrij CLB Trikant
Scholengemeenschap SGKSO Molenland
instellingsnummer 35535
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Patersdreef 5 , 8700 TIELT
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Handel
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Kantoor 1-2 1-2
Kantooradministratie en gegevensbeheer - 3
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Boekhouden-informatica - 1-2
Handel 1-2 1-2
Handel-talen 1-2 -
Informaticabeheer - 1-2
Secretariaat-talen - 1-2