Inlichtingen over de school

naam Bisschoppelijk College der Onbevlekte Ontvangenis
adres Karel Coggelaan 8
8630 VEURNE
telefoon 058-31.14.74
fax 058-31.55.16
e-mail directie@cove.be
website http://www.collegeveurne.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KSO - Veurne-De Panne-Nieuwpoort
directeur Christof Desloovere
CLB Vrij CLB Westhoek
Scholengemeenschap SGKSO Veurne-Westkust
instellingsnummer 35667
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (so)
schooljaar 2011-2012:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Karel Coggelaan 8 , 8630 VEURNE
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Grieks-Latijn
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 2
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wiskunde - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2