Inlichtingen over de school

naam Sint-Paulusschool campus College 3
adres Stationsstraat 85
8790 WAREGEM
telefoon 056-60.17.07
fax 056-60.86.88
e-mail info.campuscollege@sintpaulus.eu
website http://www.sintpaulus.eu
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur vzw Sint-Paulusschool
directeur Geert Van den Bossche
CLB Vrij CLB Weimeersen
Scholengemeenschap SGKSO Sint-Paulus
instellingsnummer 35691
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Stationsstraat 85 , 8790 WAREGEM
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Handel
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Boekhouden-informatica - 1-2
Handel 1-2 1-2
Handel-talen 1-2 -
Informaticabeheer - 1-2
Secretariaat-talen - 1-2