Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Sint-Ursula
adres Dieudonné Lefèvrestraat 41
1020 LAKEN
telefoon 02-428.56.94
e-mail sintursulalaken@gmail.com
website http://www.sintursulalaken.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Onderw. Brussel-Noord
directeur Kris VERDOODT
CLB Vrij CLB Pieter Breughel
Scholengemeenschap BRUNO
instellingsnummer 3715
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Dieudonné Lefèvrestraat 41 , 1020 LAKEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs