Inlichtingen over de school

naam Instituut Sint-Vincentius a Paulo
adres Pachthofstraat 3
9308 GIJZEGEM
telefoon 053-72.93.40
fax 053-72.93.42
e-mail info@svi-gijzegem.be
website http://www.svi-gijzegem.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Opvoeding & Cultuur Zusters Gijzegem
directeur Marie-Christine Grysolle
CLB Vrij CLB Aalst
Scholengemeenschap SGKSO SALEM
instellingsnummer 37259
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (so)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Pachthofstraat 3 , 9308 GIJZEGEM
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de leerjaar Sociale en technische vorming
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Grieks-Latijn 1-2 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen 1-2 1-2
Sport
Lichamelijke opvoeding en sport 1-2 1-2