Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Champagnat
adres Richard Vandeveldestraat 4
1030 SCHAARBEEK
telefoon 02-215.02.03
fax 02-242.74.31
e-mail directie@champagnatschool.be
website http://www.champagnatschool.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Erasmuscollege
directeur Bart TUYTELEERS
CLB Vrij CLB Pieter Breughel
Scholengemeenschap Klaveren 7
instellingsnummer 3871
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Richard Vandeveldestraat 4 , 1030 SCHAARBEEK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs