Inlichtingen over de school

naam Provinciale Handelsschool Hasselt
adres Gouverneur Verwilghensingel 1
3500 HASSELT
telefoon 011-26.72.11
fax 011-26.72.10
e-mail peter.annaert@limburg.be
website http://www.limburg.be/handelsschoolhasselt
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Provinciebestuur van Limburg
directeur Peter Annaert
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap SG Prov. en Stedelijk onderwijs Limburg
instellingsnummer 39263
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Gouverneur Verwilghensingel 1 , 3500 HASSELT
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
Onthaaljaar
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 2
Economie-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Kantoor 1-2 1-2
Kantooradministratie en gegevensbeheer - 3
Verkoop - 1-2
Winkelbeheer en etalage - 3
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Boekhouden-informatica - 1-2
Handel 1-2 1-2
Handel-talen 1 -
Informaticabeheer - 1-2
Internat.transport en goederenverzending - Se-n-Se
KMO-administratie - Se-n-Se
Medico-sociale administratie - Se-n-Se
Secretariaat-talen - 1-2
Toerisme
Onthaal en public relations - 1-2