Inlichtingen over de school

naam Humaniora Kindsheid Jesu
adres Kempische steenweg 400
3500 HASSELT
telefoon 011-27.84.60
fax 011-21.10.76
e-mail werner.nevels@kjhasselt.be
website http://www.kjhasselt.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KSO Hasselt Kindsheid Jesu-St.-Jozef
directeur Werner Nevels
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Hasselt
Scholengemeenschap SGKSO Sint-Quintinus
instellingsnummer 39271
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (so)
schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Kempische steenweg 400 , 3500 HASSELT
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Grieks-Latijn 1-2 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad kso 2de graad 3de graad
Podiumkunsten
Muziek 1-2 1-2
2. Kempische steenweg 293 , 3500 HASSELT
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen