Inlichtingen over de school

naam Bovenbouw Sint-Michiel
adres Diestersteenweg 3
3970 LEOPOLDSBURG
telefoon 011-34.31.35
fax 011-34.22.41
e-mail bovenbouw@sintmichiel.be
website http://www.sintmichiel.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Organisatie Broeders van Liefde
directeur Willem Rens
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Beringen
Scholengemeenschap SGKSO Leopoldsburg
instellingsnummer 39545
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Diestersteenweg 3 , 3970 LEOPOLDSBURG
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Kantoor 1-2 1-2
Personenzorg
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige - 3
Verzorging - 1-2
Verzorging-voeding 1-2 -
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Handel 1-2 1-2
Secretariaat-talen - 1-2
Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen 1-2 1-2