Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Veeweide
adres Veeweidestraat 82
1070 ANDERLECHT
telefoon 02-521.01.11
fax 02-521.01.11
e-mail gbsveeweide@anderlecht.brussels
website http://anderwijs.classy.be/
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Anderlecht
directeur Jean-Claude MERTENS
CLB CLB N-Brussel
Scholengemeenschap Basisonderwijs Anderlecht
instellingsnummer 3962
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Veeweidestraat 82 , 1070 ANDERLECHT
gewoon lager onderwijs
2. Veeweidestraat 80 , 1070 ANDERLECHT
gewoon kleuteronderwijs