Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Regina Assumpta
adres Adolphe Willemynsstraat 213
1070 ANDERLECHT
telefoon 02-522.66.59
fax 02-523.42.50
e-mail regina.assumptaschool@gmail.com
website http://regina-assumpta.vgc.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Vrije Kath. Scholen Anderlecht
directeur Karla VANNUFFELEN
CLB Vrij CLB Pieter Breughel
Scholengemeenschap ANeMOon
instellingsnummer 4011
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Adolphe Willemynsstraat 213 , 1070 ANDERLECHT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs