Inlichtingen over de school

naam Vrije Kleuterschool -Sint-Niklaasinstituut
adres Bergense Steenweg 1421
1070 ANDERLECHT
telefoon 02-520.08.48
fax 02-520.08.48
e-mail adebrabanter.sni@gmail.com
website http://www.sni.be/
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Scheppers Anderlecht
directeur Ann DE BRABANTER
CLB Vrij CLB Pieter Breughel
Scholengemeenschap St-Michiel
instellingsnummer 4044
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Bergense Steenweg 1421 , 1070 ANDERLECHT
gewoon kleuteronderwijs