Inlichtingen over de school

naam GO! atheneum Geel
adres Technische-Schoolstraat 15
2440 GEEL
telefoon 014-58.00.31
fax 014-59.04.45
e-mail an.pijnaerts@gogeel.be
website http://www.gogeel.be/
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Fluxus
directeur An Pijnaerts
CLB GO! CLB Fluxus
Scholengemeenschap SGGO Fluxus Geel/Herentals/Westerlo
instellingsnummer 40642
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Technische-Schoolstraat 15 , 2440 GEEL
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
Sport
Sportwetenschappen 1-2 1-2
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Kantoor 1-2 1-2
Logistiek - 3
Mechanica-elektriciteit
Elektrische installaties 1-2 1
Elektrische installaties duaal - 1
Personenzorg
Kinderzorg - 3
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige - 3
Verzorging - 1-2
Verzorging-voeding 1-2 -
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Handel 1-2 1-2
Informaticabeheer - 1-2
Mechanica-elektriciteit
Elektrische installatietechnieken - 1-2
Elektrotechnieken 1-2 -
Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen 1-2 1-2
3. Spikdorenveld 22 , 2260 WESTERLO
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Sport
Sportwetenschappen 1-2 1-2
4. Leenhofstraat 23 , 2400 MOL
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Personenzorg
Zorgkundige duaal - 3
5. Augustijnenlaan 32 , 2200 HERENTALS
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1
Sport
Sportwetenschappen 1 -