Inlichtingen over de school

naam GO! technisch atheneum Diksmuide
adres Kaaskerkestraat 22
8600 DIKSMUIDE
telefoon 051-51.92.51
e-mail dir.atheneumdiksmuide@go-scholengroepwesthoek.be
website http://www.godiksmuide.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Westhoek
directeur Annie De Meerleer
CLB GO! CLB De Klaver
Scholengemeenschap SG Westhoek
instellingsnummer 42267
verslagen schooljaar 2012-2013:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Kaaskerkestraat 22 , 8600 DIKSMUIDE
1ste graad
1ste leerjaar B
beroepsvoorbereidend leerjaar Haarzorg - Verzorging-voeding
beroepsvoorbereidend leerjaar Hotel-bakkerij-slagerij
beroepsvoorbereidend leerjaar Metaal - Verzorging-voeding
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Lichaamsverzorging
Haarzorg 1-2 1-2
Mechanica-elektriciteit
Basismechanica 1-2 -
Computergestuurde werktuigmachines - 3
Lassen-constructie duaal - 1-2
Werktuigmachines - 1-2
Personenzorg
Verzorging - 1-2
Verzorging-voeding 1-2 -
Voeding
Slagerij en verkoopsklare gerechten - 1-2
Slagerij en vleeswarenbereiding 1-2 -
Slagerij-fijnkosttraiteur - 3
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Informaticabeheer - 1-2
Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen - 1-2
Voeding
Slagerij en vleeswaren - 1
Modulaire opleidingen BSO
Mechanica-elektriciteit
Lassen-constructie duaal
2. Grauwe Broedersstraat 73 , 8600 DIKSMUIDE
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de leerjaar Sociale en technische vorming
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Latijn 1-2 -
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen 1-2 -
Voeding
Slagerij en vleeswaren 2 -
3. Arsenaalstraat 20 , 8620 NIEUWPOORT
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Mechanica-elektriciteit
Fotolassen - 3
Lassen-constructie - 1-2
Lassen-constructie duaal - 1
Personenzorg
Kinderzorg - 3
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige - 3
Verzorging - 1-2
5. St.-Elisabethlaan 4 , 8660 DE PANNE
1ste graad
1ste leerjaar B
beroepsvoorbereidend leerjaar Haarzorg - Verzorging-voeding
beroepsvoorbereidend leerjaar Hotel-bakkerij-slagerij
6. Minneplein Z/N , 8900 IEPER
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen 1 -