Inlichtingen over de school

naam GO! atheneum Courtmanslaan Maldegem
adres Mevrouw Courtmanslaan 80
9990 MALDEGEM
telefoon 050-72.88.80
fax 050-72.88.89
e-mail info@couma.be
website http://www.couma.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Meetjesland
directeur Paul Fransoo
CLB GO! CLB Deinze-Eeklo
Scholengemeenschap SG Eeklo-Maldegem-Zelzate
instellingsnummer 43539
verslagen schooljaar 2011-2012:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Mevrouw Courtmanslaan 80 , 9990 MALDEGEM
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Latijn 1 -
Latijn-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Hout
Bijzondere schrijnwerkconstructies - 3
Hout 1-2 -
Houtbewerking - 1-2
Koeling en warmte
Koelinstallaties - 1-2
Koeltechnische installaties - 3
Mechanica-elektriciteit
Elektrische installaties 1-2 -
Personenzorg
Verzorging - 1-2
Verzorging-voeding 1-2 -
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Boekhouden-informatica - 1-2
Handel 1-2 -
Personenzorg
Leefgroepenwerking - Se-n-Se
Sociale en technische wetenschappen 1-2 1-2
3. Onteigeningsstraat 41 bus b, 9060 ZELZATE
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 1-2
Wetenschappen-wiskunde - 1-2