Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Sint-Jozefsschool
adres Jagersveld 5
1170 WATERMAAL-BOSVOORDE
telefoon 02-673.88.68
fax 02-673.23.68
e-mail jagersveld@skynet.be
website http://www.sjwb.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Katholiek Onderwijs Zonien
directeur Wim VERKAMMEN
CLB Vrij CLB Pieter Breughel
Scholengemeenschap De Groene Vallei
instellingsnummer 4441
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Jagersveld 5 , 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs