Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Sint-Jozefsschool
adres Jagersveld 5
1170 WATERMAAL-BOSVOORDE
telefoon 02-673.88.68
fax 02-673.23.68
e-mail directiesjwb@gmail.com
website http://www.sjwb.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Katholiek Onderwijs Zonien
directeur Elsje Peeters
CLB Vrij CLB Pieter Breughel
Scholengemeenschap De Groene Vallei
instellingsnummer 4441
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Jagersveld 5 , 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs