Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Mozaïek
adres Nieuwstraat 60
9800 ASTENE
telefoon 09-386.59.85
e-mail info@mozaiekastene.be
website http://www.mozaiekastene.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Scholen Regio Deinze
directeur Conny Vermandere
CLB Vrij CLB Regio Deinze
Scholengemeenschap SG Meander
instellingsnummer 45211
verslagen schooljaar 2012-2013:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Nieuwstraat 60 , 9800 ASTENE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs