Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Yggdrasil
adres Zwemdoklei 3
2930 BRASSCHAAT
telefoon 03-665.41.90
e-mail info@steinerschoolyggdrasil.be
website http://www.steinerschooldewingerd.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW R. Steinerschool Yggdrasil
directeur Leen SCHILLEMANS
CLB Provinciaal CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Steinerscholen Basisonderwijs
instellingsnummer 45294
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Zwemdoklei 3 , 2930 BRASSCHAAT
gewoon kleuteronderwijs Steiner
gewoon lager onderwijs Steiner
2. Lange Lozanastraat 117 , 2018 ANTWERPEN
gewoon kleuteronderwijs Steiner