Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Regina Pacis 2
adres Jozef Mattheessensstraat 62
2540 HOVE
telefoon 03-455.07.99
e-mail directie@rp2.be
website http://www.rp2.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW OZCS Zuid-Antwerpen
directeur Wencke VERVECKEN
CLB Vrij CLB 2 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap De negensprong
instellingsnummer 46052
verslagen schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Jozef Mattheessensstraat 62 , 2540 HOVE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs