Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Dworp
adres Alsembergsesteenweg 569
1653 DWORP
telefoon 02-359.16.98
fax 02-359.16.91
e-mail info@gemeenteschooldworp.be
website http://www.gemeenteschooldworp.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Beersel
directeur Veerle AERTS
CLB Vrij CLB Halle
Scholengemeenschap Lot-Huizingen-Dworp-Alsemberg
instellingsnummer 4671
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Alsembergsesteenweg 569 , 1653 DWORP
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs