Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Den Top
adres Garebaan 5
1600 SINT-PIETERS-LEEUW
telefoon 02-377.19.51
fax 02-377.17.95
e-mail directie.dentop@sint-pieters-leeuw.be
website http://www.dentop.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw
directeur Eva Wauters
CLB CLB N-Brussel
Scholengemeenschap SG GBS Leeuw
instellingsnummer 4762
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Garebaan 5 , 1600 SINT-PIETERS-LEEUW
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Molenborrestraat 34 , 1600 SINT-PIETERS-LEEUW
gewoon kleuteronderwijs