Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Lohrangrin
adres Boomsesteenweg 94
2610 WILRIJK
telefoon 03-827.25.20
fax 03-740.35.99
e-mail school@lohrangrin.be
website http://www.lohrangrin.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Lohrangrin
directeur Floris BEKKERS
CLB Provinciaal CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Steinerscholen Basisonderwijs
instellingsnummer 48009
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Boomsesteenweg 94 , 2610 WILRIJK
gewoon kleuteronderwijs Steiner
gewoon lager onderwijs Steiner