Inlichtingen over de school

naam Vrije Kleuterschool
adres Stella Marisstraat 3
2170 MERKSEM
telefoon 03-645.31.30
fax 03-645.83.11
e-mail groenendaal.ks@scarlet.be
website http://www.groenendaal.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KOBA NoordkANT
directeur Cristel KEUSTERMANS
CLB Vrij CLB De Wissel Antwerpen
Scholengemeenschap JOVIGROJO
instellingsnummer 48322
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Stella Marisstraat 3 , 2170 MERKSEM
gewoon kleuteronderwijs