Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Spring in't veld
adres Kareelstraat 19
1674 BELLINGEN
telefoon 02-360.32.78
e-mail directie@springintveldbellingen.be
website http://www.springintveldbellingen.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Vrije Basisscholen Pepingen
directeur Frieda MORIAU
CLB Vrij CLB Halle
Scholengemeenschap GVB Pajottenland
instellingsnummer 4961
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kareelstraat 19 , 1674 BELLINGEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Lenniksesteenweg 621 , 1500 HALLE
gewoon kleuteronderwijs