Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Wonderwijs
adres Augustijnslei 54
2930 BRASSCHAAT
telefoon 0491-96.91.58
fax 03-653.56.31
e-mail bs.brasschaat@inventoscholen.be
website http://wonderwijsbrasschaat.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur Invento GO! scholengroep
directeur Lieve MERTENS
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Invento GO] SGR 3
instellingsnummer 497
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Augustijnslei 54 , 2930 BRASSCHAAT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs