Inlichtingen over de school

naam Atlas College Genk 4
adres Collegelaan 9
3600 GENK
telefoon 089-30.79.20
fax 089-30.79.21
e-mail directie@kunstschool-genk.be
website http://www.kunstschool-genk.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Atlas College vzw
directeur Christel Schepers
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Genk
Scholengemeenschap SGKSO Sint-Maarten
instellingsnummer 50161
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Collegelaan 9 , 3600 GENK
2de en 3de graad kso 2de graad 3de graad
Beeldende kunsten
Architecturale en binnenhuiskunst - 1-2
Architecturale vorming - 1-2
Artistieke opleiding 1-2 1-2
Audiovisuele vorming 1-2 1-2
Beeldende en architecturale kunsten 1-2 -
Beeldende en architecturale vorming 1-2 -
Beeldende vorming - 1-2
Industriële vormgeving - Se-n-Se
Toegepaste beeldende kunst - 1-2
Vrije beeldende kunst - 1-2
Podiumkunsten
Dans 1 -
Woordkunst-drama 1-2 1-2
2. Collegelaan 7 , 3600 GENK
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen