Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Lagere School -De Oester
adres Kerkplein 1
1755 OETINGEN
telefoon 054-56.60.23
e-mail directie.oesteroetingen@gooik.be
website http://www.oesteroetingen.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Gooik
directeur iervliet Nadine Hanselaer Marleen - Van B
CLB Vrij CLB Ninove
Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland
instellingsnummer 5033
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kerkplein 1 , 1755 OETINGEN
gewoon lager onderwijs