Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -De Droomgaard
adres Meersstraat 5
1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK
telefoon 02-582.18.84
fax 02-582.82.72
e-mail directie@dedroomgaard.be
website http://www.gvbslombeek.be/
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW OZCS West-Brabant
directeur Ludwig MARISSENS
CLB Vrij CLB Noordwest- Brabant
Scholengemeenschap DONCHE
instellingsnummer 5249
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Meersstraat 5 , 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs