Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Triangel
adres Brusselstraat 27
1760 ROOSDAAL
telefoon 054-33.33.46
fax 054-31.05.99
e-mail peggy.meert@triangel-roosdaal.be
website http://www.triangelroosdaal.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Roosdaal
directeur Peggy MEERT
CLB Vrij CLB Ninove
Scholengemeenschap De Pajot
instellingsnummer 5314
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Brusselstraat 27 , 1760 ROOSDAAL
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs