Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Affligem
adres Driesstraat 9
1790 TERALFENE
telefoon 053-66.60.62
e-mail directeur@bsaffligem.be
website http://www.bsaffligem.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Dender
directeur Stijn VAN ACHTER
CLB GO! CLB Dender
Scholengemeenschap Scholengemeenschap Dender
instellingsnummer 5371
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Driesstraat 9 , 1790 TERALFENE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Ternatsestraat 9 , 1790 ESSENE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs