Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Heilig- Hart & College
adres Halleweg 220
1500 HALLE
telefoon 02-356.95.14
fax 02-361.66.48
e-mail bart.parrez@hhchalle.be
website http://www.hhchalle.be/halleweg/
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Onderw. Regio Halle Annuntiaten
directeur Bart PARREZ
CLB Vrij CLB Halle
Scholengemeenschap De Zevensprong
instellingsnummer 55723
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Halleweg 220 , 1500 HALLE
Wil je voor schooljaar 2019-2020 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs