Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Mozaïek
adres Nachtegaallaan 5
1851 HUMBEEK
telefoon 02-269.59.75
e-mail directie@gbs-mozaiek.be
website http://www.gbs-mozaiek.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Grimbergen
directeur Rudi BUGGENHOUT
CLB Vrij CLB Noordwest- Brabant
Scholengemeenschap Gemeentescholen Grimbergen
instellingsnummer 5629
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Nachtegaallaan 5 , 1851 HUMBEEK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs