Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -De Boot
adres Heiveld 61
1745 OPWIJK
telefoon 052-35.82.65
e-mail directie@gbsdeboot.be
website http://www.gbsdeboot.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Opwijk
directeur Tanja SEGERS
CLB Vrij CLB Noordwest- Brabant
Scholengemeenschap Blom
instellingsnummer 5785
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Heiveld 61 , 1745 OPWIJK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs