Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Tervuren
adres Paardenmarktstraat 1
3080 TERVUREN
telefoon 02-767.62.76
e-mail gbst@tervuren.be
website http://www.gbs-tervuren.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Tervuren
directeur Joris WILLEMANS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap KHAMSA
instellingsnummer 6007
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Paardenmarktstraat 1 , 3080 TERVUREN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs