Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Heilig Hart
adres Waversebaan 81
3050 OUD-HEVERLEE
telefoon 016-40.44.58
fax 016-38.92.43
e-mail directie.hhoh@leuven-zuid.be
website http://www.basisschoolhhoh.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Comité voor Onderwijs Annuntiaten
directeur Piet BAKELANTS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Archipel]
instellingsnummer 60988
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Waversebaan 81 , 3050 OUD-HEVERLEE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs