Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Lutselus
adres Pastorijstraat 2
3590 DIEPENBEEK
telefoon 011-32.35.70
fax 011-35.20.64
e-mail directeur@lutselus.be
website http://www.lutselus.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Interparoch.Schoolbest.Diepenbeek
directeur Benny LANSSENS
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Hasselt
Scholengemeenschap KODIEKO
instellingsnummer 61242
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Pastorijstraat 2 , 3590 DIEPENBEEK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs