Inlichtingen over de school

naam Stedelijke Basisschool - De Evenaar
adres Constitutiestraat 61
2060 ANTWERPEN
telefoon 03-289.11.20
fax 03-289.11.39
e-mail deevenaar@so.antwerpen.be
website http://www.stedelijkonderwijs.be/deevenaar
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen
directeur Paul FONTYN
CLB Stedelijk CLB Antwerpen
Scholengemeenschap SG Stedelijk basisonderwijs Antwerpen -
instellingsnummer 6163
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Constitutiestraat 61 , 2060 ANTWERPEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs